SİTE VE BİNA YÖNETİM HİZMETLERİ

Günümüzün  değişen yaşam koşullarında büyük şehirlerdeki nüfus giderek artmaktadır. Bununla beraber toplu konut yaşamına rağbet artmaktadır. Artık az sayıda dairenin yeraldığı apartmanlanlar yerini site içerisinde çok sayıda daireden oluşan bloklara bırakmaktadır. İnsanların toplu halde yaşadıkları bu yapılarda, profesyonel yönetim ihtiyacı doğmuştur.

myvillaturkey.com olarak, Site ve Bina Yönetimi alanında teorik ve pratik deneyime sahip kadrosu ve çözüm odaklı uygulamaları ile hukuki, teknik, idari ve finansal konularda profesyonel çözüm ortaklığı sunmaktadır.
Firmamız bu görev ve sorumluluklar çerçevesinde toplu yaşam alanlarının yönetimsel ihtiyaçlarına, güvenilir çözüm ortakları ile beraber eksiksiz bir şekilde karşılık verebilmektedir.

Bu kapsamda, birçok bağımsız bölümün yer aldığı yaşam alanlarında öncelikli konulardan bir tanesi yaşam kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır, bunun için ise site yönetiminin aylara ve yıllara dayalı bir mali planlamasının olması gerekmektedir. myvillaturkey.com uzman çözüm ortaklarımız ile beraber sizlere bu konuda profesyonel destek sunmaktadır.  


Hizmetlerimiz kapsamında;

•    Sitenizin veya Binanızın gelir ve giderlerinin belirlenmesi, bağımsız bölüm maliklerinin düzenli aralıklarla ödemekle yükümlü oldukları aidatların toplanması, muhasebesel verilerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi ve şeffaf bir şekilde maliklerin bilgisine sunulması

•    Çalışan özlük dosyalarının düzenlenmesi ve bu konuda kamu kuruluşlarına olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

•    Üçüncü taraflarla veya maliklerle oluşabilecek hukuki itilaflar durumunda uzman hukukçular vasıtası ile takibi,

•    Düzenli olarak yapılması gereken yönetim kurulu toplantılarının organize edilmesi ve bu toplantılarda alınan kararların maliklere bildirilmesi

•    Site veya bina sahiplerinin karşı karşıya kaldıkları sorunlara ve isteklere en hızlı şekilde çözüm bulunması ve cevap verilmesi

•    Bina içerisindeki, dışarısındaki veya ortak alanlardaki ekipmanların arızalanması veya bakıma ihtiyacı olması gerektiği durumlarda uzman teknik ekip vasıtası ile müdahale edilmesi

•    Kamera, otomasyon sistemleri ve uzman personeller ile beraber sitenin veya binanın güvenliğinin sağlanması, huzurun ve imajın korunması,

•    Peyzaj alanının tasarımı, bakımı ve temizliği

GÜVENLİK HİZMETLERİ

Güvenli hissetmek, geçmişten günümüze kadar insanlığın ilk ihtiyacı olmuştur. Günümüz dünyasında ise gitgide artan suç oranları dolayısı ile güvenlik insan hayatında daha önemli bir yer edinmiştir. Bu doğrultuda firmamız, güvenlik konusunda uzman ve kurumsal çözüm ortakları ile çalışmaktadır. 
Güvenlik hizmetlerimiz kapsamında;

•    Site sakinlerinin can ve mal güvenliğinin ön planda tutulup huzurlu bir yaşam ortamının sağlanması,

•    Sitenin tüm noktalarının 7/24 kamera ile gözlenmesi ve kayıtlarının tutulması

•    Siteye giriş çıkış noktalarında güvenlik personeli bulundurulması ve giriş çıkışların kayıt altında tutulması

•    Devriye hizmeti verilmesi

•    Öngörülmeyen durumlara acil müdahale edilmesi

•    Bunun dışında site yönetim kurulunun verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi

TEKNİK HİZMETLER

Bağımsız bölümlerin fazla olduğu sitelerde teknik hizmetleri, yeterli ve profesyonel derecede alabilmek çok önemlidir. Fazla iş kaleminin yer aldığı bu konuda, işinin ehli olan teknik personelle çalışmak, site yönetimlerinin ilk tercihidir. Arızalara hızlı ve bilinçli şekilde müdahale edebilen teknik personel,  maliklerin bu konuda memnun kalmasına, bununla beraber site yönetiminin görevlerini daha sağlıklı yürütebilmesine sebep  olacaktır. Firmamız, teknik hizmetlerin önemini iyi bilmekte ve bu alanda yetkin ve tecrübeli iş ortakları ile beraber çalışmaktadır. 
Bu kapsamda hizmetlerimiz;

•    Site içerisindeki tüm elektrik sistemleri ve tüm mekanik sistemlerin kontrolü, bakımı ve temizliği,

•    Servisin müdahale etmesi gerektiği durumlar kapsamında servisin çağrılması, işin takibi, diğer durumlarda ise arızaya hızlı ve etkin biçimde müdahale etme

•    Asansör ve havalandırma sisteminin periyodik bakımlarının takibi, servisinin çağrılması, işin takibi ve kayıtlarının tutulması, raporlanması

•    Isıtma, soğutma, sıcak su ve soğuksu, kazan dairesi sistemlerinin bakımı, temizliği kayıt altında tutulması.

•    Jeneratör ve yangın söndürme ekipmanlarının bakımı, onarımı, yetkili servisin çağırılması, peryodik bakımlarının takibi ve kayıtlarının tutulması.

•    Peyzaj alanı, sosyal tesisler, otopark ve tüm ortak alanlardaki ekipmanların bakımı ve temizliği

TEMİZLİK HİZMETLERİ

Mutlu ve kaliteli bir yaşam, yaşadığımız çevrenin temiz olması ile doğru orantılıdır. Temizlikte  evlerimizin içine gösterdiğimiz özenin, dışarıda da gösterildiğini görmek, sağlığımız için iyi olduğu kadar duygularımızıda pozitif yönde etkilemektedir. Bu koşulları, az daireli bir apartmanda sağlamak kolaydır fakat çok daireli sitelerde ise bu konu sorun teşkil etmektedir. Bu sebeple site yönetimleri bu konuda profesyonel hizmete ihtiyaç duymaktadırlar. Firmamız geniş personel ağına sahip kurumsal çözüm ortakları ile beraber bu hizmeti profesyonel olarak sağlamaktadır.
Temizlik hizmetlerimiz;

•    Bina içerisinin, dışarısının ve tüm ortak alanların detaylı ve periyodik olarak temizliği,

•    Sosyal tesislerin temizliği, tesislerde ve peyzaj alanında bulunan bütün ekipmanların detaylı temizliği,

•    Dairelerden gelen tüm evrensel atıkların toplanması ve toplama tesisine tasnifleri,

•    Peyzaj ve otopark alanının temizliği,

•    Site yönetiminden gelen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

PEYZAJ BAKIM HİZMETLERİ

Gün geçtikçe daha çok betonlaşan çevremizde, yeşil alanlara duyulan özlem bir hayli artmaktadır. Özellikle iş hayatının yoğun yaşandığı şehirlerde, vakit bulup doğada vakit geçirmek oldukça zorlaşmıştır. Bu sebeple, yeni inşa edilen yapılarda, mümkün olduğunca yeşil alanlara yer verilmektedir. Bu alanların bakımlı ve temiz olmasının yanı sıra tasarımınında göze hoş gelmesi önemlidir. myvillaturkey.com bu konuda site yönetimlerine, bilgi birikimi yüksek iş ortaklarımız ile beraber profesyonel destek sağlamaktadır.

Peyzaj bakım hizmetlerimiz;

•    Peyzaj alanının profesyonel mimarlar tarafından projelendirilmesi,

•    Peyzaj alanın süs aksesuarları ile dizayn edilmesi,

•    Peyzaj alanının çimlendirilmesi, ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi,

•    Yeşil alanların sulanması, çimlerin biçilmesi ve ağaçların budanması,

•    Yeşil alanların günlük temizliği ve ilaçlanması.