Loading

Yabancıların Türkiye’den Ev ve Arazi Alma Koşulları

Yabancıların Türkiye’den ev ve arazi alma koşulları, her geçen gün hızla göç ve yatırım alan Türkiye’de yabancılar tarafından merak edilen hususların başında gelir. Yabancıların Türkiye’de ev alması hususunda dikkat edilmesi gereken birçok önemli işlem bulunur. Yasal düzenlemeler ile yabancıların Türkiye’den ev ve arazi alma koşulları belirtilmiş olup her yabancının taşınmaz satın almasına imkan tanınmamıştır.

Yabancıların Türkiye’de ev ve arazı alması için tabi olunması gereken birçok yasal prosedür bulunur. Ev ve arazı satın alma sürecinde gerekli işlemlerin tamamlanması sırasında herhangi bir hatalı işlemde bulunmak, yabancının aleyhine netice verecektir. Bu itibarla, yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alma sürecinde hak kaybı yaşamaması için tecrübeli bir avukattan hukuki yardım alması oldukça mühimdir.

Yabancıların Türkiye’de Ev ve Arazi Alması İle İlgili Sınırlamalar

Yabancılara, çeşitli şartlar ve sınırlamalarla imkan tanınan ev ve arazı alma hakkına ilişkin düzenlemeler, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesinde ifade edilmiştir. Söz konusu kanuni düzenleme ile yabancıların Türkiye’de ev ve arazı alması ile ilgili sınırlamalar aşağıda ifade edildiği gibidir:

Türkiye’den ev ve arazi satın alma hakkını haiz olan ülke vatandaşları sınırlıdır. Her ülke vatandaşı söz konusu hakka sahip değildir. Türkiye’den taşınmaz satın alacak kişi eğer gerçek kişi ise bu durumda kişinin vatandaşlığı, Cumhurbaşkanı tarafından izin verilen vatandaşlıkta olması şarttır.

Türkiye’den taşınmaz satın almak isteyen yabancıların karşı karşıya kaldığı bir diğer sınırlama ise; satın alınan taşınmazın toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün %10’undan daha fazla olamamasıdır.

Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz alması noktasında kişi başına 30 hektarlık sınırlama mevcuttur. Fakat bazı durumlarda, 30 hektarlık sınırın 60 hektara kadar artırılabilmesi mümkündür. Söz konusu artış için yetkili mercii Cumhurbaşkanıdır.

Tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz yatırımı yapabilmesi mümkün değildir. Ancak bu hususta bir istisna mevcuttur ki bu istisna ticaret firmalarına ilişkindir. Ticaret firmalarının taşınmaz yatırımı yapabilmesi mümkündür.

Askeri yasak bölgelerin ve güvenlik alanlarının yabancılar tarafından satın alınması mümkün değildir.

Yukarıda ifade edilen sınırlamalara ilave olarak Cumhurbaşkanı tarafından ek kısıtlamalar getirilebilir. Cumhurbaşkanı, ülke menfaatleri doğrultusunda çeşitli sınırlamalarda bulunabilir. Sınırlamalara dikkat ederek ilerlemek son derece önemlidir. Zira, kısıtlanan bölgelere ilişkin taşınmaz satın almak mümkün değildir. Sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için uzman bir avukattan hukuki destek almak önemlidir.

Yabancıların Türkiye’de Ev ve Arası Satın Alırken Dikkat Etmesi Gerekenler

Yabancıların Türkiye’den ev ve arazi alma koşulları belirlidir ve bu koşullar gözetilerek ilerlenmelidir. Yabancıların ev ve arazi alırken dikkat etmesi gereken hususların başında; söz konusu ev üzerinde ipotek ya da haciz gibi evin satılmasına mani olacak bir durumun bulunup bulunmadığıdır. Satın alınacak eve ilişkin haciz ve ipotek durumu için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden bilgi alınmaksızın ilerlendiği takdirde ipotekli yahut hacizli bir ev satın alınması nedeniyle ciddi hak kayıpları yaşanabilir.

Yabancı tarafından Türkiye’de satın alınmak isteyen evin imar durumu kontrol edilmelidir. Öte yandan evi satan kişiye ilişkin vekaletname durumu de sorgulanarak sahte vekaletname ile satış yapılıp yapılmadığı belirlenmelidir. Yabancılar, Türkiye’de taşınmaz satın almak istediği takdirde ikamet iznini haiz olması şart değildir. Gereken koşullar karşılandığı takdirde oturma iznine sahip olunmaksızın ev veya arazi satın alınabilir.

paylaş